Proces tvorby IHE profilů

Klíčovou myšlenkou pro pochopení o čem je IHE, je náhled na celý ekosystém a způsob tvorby. Co z čeho vychází a jak se to používá zobrazuje následující diagram:

Workflow IHE profilů
Workflow tvorby, užití a implementace IHE profilů