Průběžné doporučení k IDRR

Aktuální verze doporučení k IDRR ze dne 24. 1. 2020:

IHE Czech Republic, z.s., jako spolek zaměřený na podporu elektronizace zdravotnictví v České republice vydává toto vyjádření v reakci na vypsanou veřejnou zakázku na implementaci IDRR ze strany ÚZIS (viz Tenderarena).

IDRR vnímáme jako zásadní komponentu českého ehealth, které může podstatně ovlivnit rychlost a úspěšnost jeho rozvoje. Na základě seznámení se zadávací dokumentací konstatujeme, že technická specifikace nereflektuje v dostatečné míře existující standardy, doporučení a vývoj eHealth v rámci EU a zkušenosti z úspěšných projektů v okolních zemích. Považujeme proto za důležité reagovat a zveřejňujeme Průběžné doporučení k využití jednotlivých IHE profilů při implementaci služeb a datových rozhraní IDRR. Zároveň tímto reagujeme na poptávku Národního centra elektronického zdravotnictví jako budoucího správce IDRR, po takovém doporučení.

Jsme přesvědčeni, že navržené Doporučení vychází z mezinárodní zkušenosti a praxe. IHE profily také počítají s možností jejich přizpůsobení pro použití v lokálních specifických prostředích. Předpokládáme, vzhledem k historickému vývoji elektronické komunikace v ČR, že mnohé IHE profily bude žádoucí lokalizovat a vytvořit tak jejich české varianty. Rádi bychom tímto vyzvali MZČR, aby přehodnotilo současný nejasný postoj k připravované verzi IDRR v souladu se zásadami a doporučeními IHE.

Za IHE Czech Republic, z.s. podepsáni
Kateřina Prettner, Spolupředsedající za IT dodavatele
Jan Hůlek, Spolupředsedající za poskytovatele péče
Pro více informací prosím kontaktujte:
info@ihe-czech.cz